Nevzat Özgörkey
Çevre ve Su Vakfı

“Toplumdan aldığını, topluma geri vermelisin!”

Nevzat Özgörkey iş hayatını, yarattığı değerleri paylaşmak ve yatırımlarını çevresiyle birlikte geliştirmek üzerine kurmuştu. Büyümek için seçtiği bayilik modeli, çok ortaklı şirketler, halka açık şirket modeliyle yapılan yatırım… Hepsi Nevzat Özgörkey’in ‘birlikte gelişim’ felsefesini yansıtıyordu. Ancak O’nun gelişim arzusu sadece sanayi yatırımlarıyla sınırlı değildi. İçinde yaşadığı çevrenin sosyal gelişimi de O’nun hayatı boyunca ön planda tuttuğu bir amaç olmuştu. Çeşitli alanlarda yaptığı toplumsal katkılarını, vefatından sonra da kurumsal bir yapı içinde devam ettirme fikri, O’nun hatırasını yaşatmak için yapılabilecek en anlamlı işlerden biri olacaktı. İşte bu amaçla önce Nevzat Özgörkey Fonu oluşturularak, fon için ayrılan kaynak O’nun ‘birlikte gelişim’ felsefesine uygun olarak eğitim, sağlık, spor ve sanat gibi alanlarda toplumsal projelerde değerlendirildi.

Nevzat Özgörkey’in hayatının merkezinde olan sürekli var olan ve insan hayatı için büyük önem taşıyan su ile ilgili çalışmalar gerçekleştirme arzusuyla, Nevzat Özgörkey Fonu daha da geliştirilerek vakıflaşma yoluna gidildi. Vizyon sahibi, çalışkan, ilkeli, vefalı bir iş adamı olmanın ötesinde Nevzat Özgörkey, ülkemizin paha biçilemez doğasına, suyuna, toprağına büyük kıymet verirdi. Nevzat Özgörkey’in “Toplumdan aldığını, topluma geri vermelisin!” ilkesi doğrultusunda çalışmaların yapıldığı Nevzat Özgörkey Fonu, Nevzat Özgörkey’in hasletine ve suyun bereketine bir vefa olarak Nevzat Özgörkey Çevre ve Su Vakfı (NEVSU) adını aldı. Nevzat Özgörkey Çevre ve Su Vakfı, sosyal ve çevre sorumluluk bilinci ile başta ülkemizin su kaynaklarını gelecek nesiller için korumaya yönelik çalışmalar olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterme ve destek sağlama amacı gütmektedir.

Fayda Alanımızın Çıkış Noktası; Su

Yaşamın en önemli gereksinimi, toplumun temel hakkı olan suyu koruma konusunda; su kaynaklarının kirlenmesi, değişen iklim koşulları gibi nedenlerle ulaşılamayan güvenli içme suyu için fayda sağlayıcı girişimlerde bulunmak. Susuzluk tehdidinin tüm insanlık için kırmızı alarm seviyesine ulaşmasının yakın olduğu bu süreçte, su kaynaklarının etkin yönetimi için işbirliğinin artırılması adına çalışmalar yürütmek.

Amacımız;

Suyun, insan ve canlı hayatındaki yerinin ne derece önemli olduğunun farkına varılması, suyun verimli kullanılması gibi konularda toplumsal farkındalık yaratmak. Su kaynaklarının bilinçli kullanılması ve su tasarrufu hakkında toplum ile bilgi verici çalışmalar yapmak. Gelecek nesilleri, su konusunda özverili davranmaları üzerine eğitmek. Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışıp, faaliyetler yürütmek.

Deneyiminizi iyileştirmek adına tarayıcınızda bazı veriler depolanmaktadır. İzin vermek için Gizlilik Sözleşmesi'ni kabul edebilirsiniz.
Sözleşmeyi Oku