NEVSU Vakfı

Nevzat Özgörkey iş hayatını, yarattığı değerleri paylaşmak ve yatırımlarını çevresiyle birlikte geliştirmek üzerine kurmuştu. Büyümek için seçtiği bayilik modeli, çok ortaklı şirketler, halka açık şirket modeliyle yapılan yatırım… Hepsi Nevzat Özgörkey’in ‘birlikte gelişim’ felsefesini yansıtıyordu. Ancak O’nun gelişim arzusu sadece sanayi yatırımlarıyla sınırlı değildi. İçinde yaşadığı çevrenin sosyal gelişimi de O’nun hayatı boyunca ön planda tuttuğu bir amaç olmuştu. Çeşitli alanlarda yaptığı toplumsal katkılarını, vefatından sonra da kurumsal bir yapı içinde devam ettirme fikri, O’nun hatırasını yaşatmak için yapılabilecek en anlamlı işlerden biri olacaktı. İşte bu amaçla önce Nevzat Özgörkey Fonu oluşturularak, fon için ayrılan kaynak O’nun ‘birlikte gelişim’ felsefesine uygun olarak eğitim, sağlık, spor ve sanat gibi alanlarda toplumsal projelerde değerlendirildi.

Nevzat Özgörkey’in hayatının merkezinde olan sürekli var olan ve insan hayatı için büyük önem taşıyan su ile ilgili çalışmalar gerçekleştirme arzusuyla, Nevzat Özgörkey Fonu daha da geliştirilerek vakıflaşma yoluna gidildi. Vizyon sahibi, çalışkan, ilkeli, vefalı bir iş adamı olmanın ötesinde Nevzat Özgörkey, ülkemizin paha biçilemez doğasına, suyuna, toprağına büyük kıymet verirdi. Nevzat Özgörkey’in “Toplumdan aldığını, topluma geri vermelisin!” ilkesi doğrultusunda çalışmaların yapıldığı Nevzat Özgörkey Fonu, Nevzat Özgörkey’in hasletine ve suyun bereketine bir vefa olarak Nevzat Özgörkey Çevre ve Su Vakfı (NEVSU) adını aldı. Nevzat Özgörkey Çevre ve Su Vakfı, sosyal ve çevre sorumluluk bilinci ile başta ülkemizin su kaynaklarını gelecek nesiller için korumaya yönelik çalışmalar olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterme ve destek sağlama amacı gütmektedir.

#farketkoruöğret

Her geçen dakika, iklim değişikliği dünyamız üzerindeki yaşamı ve yaşamın temeli suyun varlığınını olumsuz yönde değiştirmeye devam ediyor.

0 milyar

1950’den bu yana 8 milyar ton plastik üretildi. Bu miktarın %90’ının geri dönüştürülmediğini biliyor muydunuz?

0 %

Yeryüzündeki suyun yalnızca %3’ü insanlar tarafından kullanılabilir. Suyumuzun %97’si tuzlu, %2’si donmuş tatlı su ve %1’i ise içilebilir tatlı sudan oluşuyor.

0 litre

Bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeterli su miktarının ortalama 25 litredir.

0 milyar

Günümüzde 2 milyar insanın temiz içme suyuna erişimi bulunmuyor.

“Toplumdan aldığını, topluma geri vermelisin!”

A. Nevzat ÖZGÖRKEY

Deneyiminizi iyileştirmek adına tarayıcınızda bazı veriler depolanmaktadır. İzin vermek için Gizlilik Sözleşmesi'ni kabul edebilirsiniz.
Sözleşmeyi Oku